Kominárstvo DERKO, Prievidza

Tenisova 8, 971 01 Prievidza

Tel/fax: 046/ 5422 855

Mobil: 0905 435 053

e-mail: derkopa@gmail.com